Δ' Δημοτικού

Θεματικές Ενότητες/ ΥποενότητεςΠεριεχόμενοΟδηγοί ΕκπαιδευτικούΣχεδιασμός και Οργάνωση διδασκαλιώνΕνδεικτικό υλικό
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΚΑΙ  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  ΕΑΥΤΟΥ
1.2 Συναισθηματική υγεία και αυτοεκτίμηση Ενσυναίσθηση  
1.3 Αξίες ζωής Αξίες
Αξία ειρήνης
Αξία απλότητας  
Υπεύθυνες και ανεύθυνες συμπεριφορές  
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ
2.1 Υγιεινός τρόπος και συνθήκες ζωής Ολιστική και θετική έννοια της υγείας - Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία  
2.3 Φυσική δραστηριότητα Πυραμίδα φυσικής δραστηριότητας - Οφέλη φυσικής δραστηριότητας σε όλες τις πτυχές της υγείας - Παράγοντες που ενισχύουν ή εμποδίζουν τη φυσική δραστηριότητα  
2.4 Χρήση και κατάχρηση ουσιών Παθητικό κάπνισμα  
Φυσικοί εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων υγείας  
2.5 Ασφάλεια Είδη ατυχημάτων - Πρόληψη από ατυχήματα  
Σωστή οδική συμπεριφορά
Ψηφιακές Τεχνολογίες και Διαδίκτυο  
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΑΥΤΟΥ
3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και υγιών διαπροσωπικών σχέσεων Το φαινόμενο του εκφοβισμού: έννοια, μορφές, τρόποι αντιμετώπισης και προστασίας
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
4.3 Δικαιώματα και υποχρεώσεις Δικαιώματα του παιδιού
Σημείωση: *Οι δραστηριότητες να προσαρμόζονται σύμφωνα με τους αναδιαμορφωμένους Δείκτες (18.4.2019) της συγκεκριμένης τάξης