Διδακτικό Υλικό

Αγωγή Υγείας

Για εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων θα πρέπει να μελετούνται τα εγχειρίδια, τα οποία έχουν αποσταλεί στα σχολεία ή έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε να μπορεί να δομηθεί ένα ολοκληρωμένο μάθημα ή ενότητα. Οι δραστηριότητες στα εγχειρίδια θα πρέπει να προσαρμόζονται, ώστε να συνάδουν με τους αναδιαμορφωμένους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας (Ιανουάριος 2017).

Τα εγχειρίδια που έχουν αποσταλεί ή αναρτηθεί είναι:

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. (2022). Λέμε ΟΧΙ! Οδηγός για Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Α' τάξης Δημοτικού για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Λευκωσία. 08/11/2022
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (2006). Κυκλοφορώ με ασφάλεια. Επίπεδο Β' :Τάξεις Γ' + Δ' . Βιβλίο για τον μαθητή. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Λευκωσία. 16/10/2018
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οδηγός Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 21/06/2017
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (2018). Ευχαριστώ που με σκέφτεσαι. Οδηγός Εκπαιδευτικού με ενδεικτικές δραστηριότητες για υλοποίηση θεματολογίας σχετικής με χρήση και κατάχρηση ουσιών εξάρτησης, για παιδιά ηλικίας 6-13 χρονών. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Λευκωσία. 27/09/2018
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (2005). Κυκλοφορώ με ασφάλεια. Βιβλίο για τον δάσκαλο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Λευκωσία. 21/06/2017
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (2012). Κοινωνική Μάθηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Λευκωσία: PRINTCOLTD. 21/06/2017
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (2014). Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα. Οδηγός Εκπαιδευτικού με ενδεικτικές δραστηριότητες για υλοποίηση θεματικής ενότητας 3.3 Αποδοχή και διαχείριση της διαφορετικότητας και άλλων σχετικών Δεικτών Επιτυχίας. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Λευκωσία. 21/06/2017
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. (2016). Ταξίδι Ζωής. Οδηγός Εκπαιδευτικού με ενδεικτικές δραστηριότητες για την ενότητα Οικογενειακός Προγραμματισμός, Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (Β' , Γ' και Στ' τάξη). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Λευκωσία. 21/06/2017
Flowers, Ν. (2012). Μικρή Πυξίδα Compasito (Στ. Αγγελίδης, Μετάφ.). Κύπρος: Imprina ltd. 21/06/2017

Οικιακή Οικονομία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.(2007-2009).Οικιακή Οικονομία. Τάξη Ε' - Βιβλίο μαθητή. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Λευκωσία. 21/06/2017
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.(2008). Οικιακή Οικονομία. Τάξη Στ' - Βιβλίο μαθητή. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Λευκωσία 21/06/2017