Γ' Δημοτικού

Θεματικές Ενότητες/ ΥποενότητεςΠεριεχόμενοΟδηγοί ΕκπαιδευτικούΣχεδιασμός και Οργάνωση διδασκαλιώνΕνδεικτικό υλικό
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΚΑΙ  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  ΕΑΥΤΟΥ
1.1 Ανάππτυξη και εξέλιξη εαυτού Στάδια ανάπτυξης ατόμου  
Συμπεριφορές/δράσεις που προάγουν όλες τις διαστάσεις της ανάπτυξης
1.2 Συναισθηματική υγεία και αυτοεκτίμηση Συναισθήματα και συμπεριφορές
Τεχνικές διαχείρισης φόβου  
Τεχνικές διαχείρισης θυμού
Τεχνικές διαχείρισης απώλειας  
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ
2.2 Φαγητό και υγεία Διατροφή και υγεία
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΑΥΤΟΥ
3.1 Οικογενειακός προγραμματισμός, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία Παράγοντες που επιδρούν στην εδράιωση υγιούς οικογενειακού κλίματος - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών μιας οικογένειας    
Αποδόμηση στερεοτυπικών ρόλων των φύλων
Κακοποίηση – μορφές κακοποίησης και διεκδίκηση δικαιωμάτων  
3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και υγιών διαπροσωπικών σχέσεων Βασικά στοιχεία επικοινωνίας - Υγιείς τρόποι επικοινωνίας
3.3 Διαπολιτισμικότητα, αποδοχή και διαχείριση διαφορετικότητας Στερεότυπα και αποδόμησή τους σε σχέση με τις διαφορές ατόμων από διάφορα πλαίσια    
Σεβασμός στη διαφορετικότητα
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
4.1 Αγωγή καταναλωτή Παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων    
Δικαιώματα και υποχρεώσεις καταναλωτών
4.2 Οικονομική και επαγγελματική αγωγή Ρόλος των επαγγελμάτων στην κοινωνία    
Σημείωση: *Οι δραστηριότητες να προσαρμόζονται σύμφωνα με τους αναδιαμορφωμένους Δείκτες (18.4.2019) της συγκεκριμένης τάξης