Α' Δημοτικού

Θεματικές Ενότητες/ ΥποενότητεςΠεριεχόμενοΟδηγοί ΕκπαιδευτικούΣχεδιασμός και Οργάνωση διδασκαλιώνΕνδεικτικό υλικό
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΚΑΙ  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  ΕΑΥΤΟΥ
1.1 Ανάπτυξη και εξέλιξη εαυτού Αυτοεκτίμηση - Ενδυνάμωση αυτοεικόνας
1.2 Συναισθηματική υγεία και αυτοεκτίμηση Αναγνώριση, κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων - Αιτίες διαμόρφωσης συναισθημάτων
1.3   Αξίες ζωής Αξία σεβασμού    
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ  ΚΑΙ  ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ
2.1 Υγιεινός τρόπος και συνθήκες ζωής Υγιεινός τρόπος ζωής    
2.2 Φαγητό και Υγεία Υγιεινή/ισορροπημένη διατροφή  
2.4 Χρήση και κατάχρηση ουσιών Ασφάλεια από φάρμακα και επικίνδυνα υλικά/ουσίες  
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΑΥΤΟΥ
3.1 Οικογενειακός προγραμματισμός, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία      
3.2  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και  υγιών διαπροσωπικών σχέσεων Φιλία και υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
4.1 Αγωγή καταναλωτή Καταστήματα και προϊόντα πώλησης - Δεξιότητες αγοράς προϊόντων  από το κυλικείο  
4.3  Δικαιώματα και υποχρεώσεις Δικαιώματα του Παιδιού (για τη ζωή, το παιχνίδι, την εκπαίδευση και  για προστασία)
Σημείωση: *Οι δραστηριότητες να προσαρμόζονται σύμφωνα με τους αναδιαμορφωμένους Δείκτες (18.4.2019) της συγκεκριμένης τάξης